Reģistrēties

Failam jābūt JPG, PNG, PDF formātā. Maksimālais izmērs 30mb.
Loterijas atļaujas numurs: 8139

Ice cream Multibrands lottery LATVIA 2024

Preču loterijas "PĒRC JEBKURU MĀJAS, SUPER VIVA VAI MAGNUM UN LAIMĒ!" noteikumi

 
Preču izplatītājs/pārdevējs: Unilever Baltic LLC SIA, Reģ. Nr.: 50003625111, 
Jur. Adrese: Kronvalda bulvāris 3-10, Rīga, LV-1010.

Latvija Loterijas organizētājs: SIA "Četri Krasti", Reģ. Nr. 40103290061, 
Juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 6-35, Rīga, LV-1067, 
Biroja adrese: Kalnciema iela 116a, Rīga, LV-1046.

1. Loterijas norises teritorija:         

Jebkurš veikals visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces (ar loterijas preču sarakstu iespējams iepazīties šo noteikumu pielikumā Nr. 8139).

2. Loterijas norises sākuma un beigu datums:

Loterijas sākuma datums ir 2024. gada 10. maijs, loterijas beigu datums ir 2024. gada 5. septembris.

3. Balvu fonds:

Balvu fondā ir 46 (četrdesmit sešas) balvas, t.sk.:

Balvas nosaukums

Vienība

Daudzums

Cena par vienību, EUR (ar PVN)

Summa EUR

Automašīna Toyota C-HR

 gab.

1

27750,00

27750,00

“Magnum” Premium klases ceļojumu soma

 gab.

20

63,59

1271,80

Dāvanu karte “ĪSTĀ” 30.00 EUR vērtībā (+3EUR karte)

 gab.

25

33,00

825,00

 

Kopā:

46

Kopā:

29846,80

 

 

 

 

 

 

 

Visas cenas un summas norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli. Kopējais balvu fonds – 29846,80 EUR

4. Preču sortiments, kuru piedāvā preču loterijas ietvaros.

Jebkurš Twister, Magnum, Super Viva, Mājas zīmola saldējums. Produkcijas saraksts pievienots  pielikumā Nr. 8139

5. Piedalīšanās nosacījumi un norises kārtība:

1. Par loterijas dalībnieku kļūst ikviens Twister, Magnum, Super Viva, Mājas saldējuma zīmola preces pircējs, kurš:

2. Laika posmā no 2024 gada 10. maija līdz 2024. gada 31. augustam, ieskaitot, būs iegādājies jebkuru 1 (vienu) loterijas preci.

3. Reģistrējis savu dalību loterijā mājas lapā www.unileverloterijas.lv norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi, pilsētu, čeka numuru un pievienojis čeka fotogrāfiju, kurā redzams čeka numurs un iegādātā loterijas produkta nosaukums.

6. Var uzrādīt pirkuma čeka oriģinālu, kas kalpo par loterijas preces iegādes apliecinājumu.

1. Pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam un skaidri salasāmam loterijas preces nosaukumam, pirkuma datumam un čeka numuram.

2. Viens pircējs var reģistrēt neierobežotu čeku skaitu, izpildot 7.1.1. punkta nosacījumus.

3. Tikai viens pirkuma čeks var tikt reģistrēts vienā reģistrēšanās reizē.

4. Ja loterijas dalībnieks, reģistrējoties loterijas mājas lapā www.unileverloterijas.lv, nepilnīgi norāda nepieciešamo informāciju reģistrācijai, SIA “Četri Krasti” patur tiesības anulēt šo reģistrāciju.

5. Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.

6. Loterijā nav atļauts piedalīties SIA "Četri Krasti" un Unilever Baltic LLC SIA darbiniekiem. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minēto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies loterijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta.

7. Uzvarētāji tiks publicēti mājas lapā www.unileverloterijas.lv divu dienu laikā pēc izlozes.

Uzvarētāji

Datums Uzvarētājs Balva
05.13 Anastasija Prikule Dāvanu karte ĪSTĀ 30.00 EUR vērtībā
05.20 Andrejs Hazovs Dāvanu karte ĪSTĀ 30.00 EUR vērtībā
05.20 Darja Dudkina Dāvanu karte ĪSTĀ 30.00 EUR vērtībā
05.20 Zaiga Ekarte “Magnum” Premium klases ceļojumu soma
05.27 Janina Lotko Dāvanu karte ĪSTĀ 30.00 EUR vērtībā
05.27 Andris Alberts “Magnum” Premium klases ceļojumu soma
05.27 Linda Bautra “Magnum” Premium klases ceļojumu soma
06.03 Mareks Mukāns Dāvanu karte ĪSTĀ 30.00 EUR vērtībā
06.03 Katrīna Jefimova Dāvanu karte ĪSTĀ 30.00 EUR vērtībā
06.03 Artūrs Ivanovs “Magnum” Premium klases ceļojumu soma
06.10 Diāna Tiltiņa Dāvanu karte ĪSTĀ 30.00 EUR vērtībā
06.10 Indulis Penka “Magnum” Premium klases ceļojumu soma
06.17 Mareks Turoks Dāvanu karte ĪSTĀ 30.00 EUR vērtībā
06.17 Maija Jauniņa “Magnum” Premium klases ceļojumu soma
06.17 Gunita Ašenkampfa Dāvanu karte ĪSTĀ 30.00 EUR vērtībā
Noteikumi

Mūsu zīmoli

Dove Axe Super Viva Rexona Magnum Dove Man+ Care
Mājas