Reģistrācija noslēgusies

Reģistrēties

Loterijas atļaujas numurs: 7803

"Pērc Magnum/Super VIVA/Twister/Baltija/MĀJAS un vinnē balvas"

”Pērc Magnum un vinnē balvas” loterijas noteikumi

Loterijas atļaujas numurs: 7803

 1. Pērc Magnum un vinnē balvas” ir Latvijā notiekoša patērētāju loterija, kuru rīko SIA “Unilever Baltic LLC ”, reģ. Nr. 50003625111, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3-10 LV-1010, Rīga, Latvija pilnvarotais pārstāvis: SIA " Sorbum LV", Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV¬1046, vienotais reģistrācijas Nr. 40103605552, turpmāk tekstā - Loterijas Organizētājs.
 2. Loterija notiek visos Latvijas Republikas degvielas uzpildes stacijās VIADA.
 3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas Organizētājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
 4. Loterijas norises sākums ir 2023.gada 28.jūlijs un beigu datums ir 2023.gada 1.septembris.
  1. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2023.gada 28.jūlija plkst.00.00 līdz 2023.gada 31.augusta plkst.23.59. Reģistrācija, kura tiek veikta pirms vai pēc iepriekš minētā perioda, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs.
  2. Mēneša galvenās balvas 10 (desmit) VIADA dāvanu kartes izlozēs piedalās reģistrācijas no 2023.gada 28.jūlija plkst.00.00 līdz 2023.gada 31.augusta plkst.23.59
 5. Loterijas preces ir Magnum saldējumu produkcija, kas nopērkama Latvijas Republikas degvielas uzpildes stacijas VIADA veikalos – Magnum, Super Viva, Baltija, Twister un Mājas.

EAN kods

Nosaukums

MAGNUM Almond stick 120ml

8000920500224

MAGNUM Doubles Starchaser 85ml-NEW

8711327583610

MAGNUM Double Sunlover 85ml-NEW

8711327581562

MAGNUM Double Billionaire 85ml

8711327480537

MAGNUM Strawb-White  110ml

80111337

SUPER VIVA karameļu  170ml

8711327550155

SUPER VIVA Creme brulee 170ml

8711327598362

SUPER VIVA Brownie 170ml

8711327550100

SUPER VIVA ar zemeņu ievār 170ml

8711327550285

TWISTER Green augļu sald.80ml

8711327575646

TWISTER Monster 70ml_NEW

8711327580336

BALTIJA vaniļas 150ml

8711327403864

MĀJAS plombīrs vaf.glāz.120ml

8711327598515

MĀJAS Minis 120ml

8711327612495

MĀJAS Vaniļas uz kociņa 120ml

8711327598461

MĀJAS konf.Gotiņa glāzīte 120ml

8711327301511

 1. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 4.punktā norādītā perioda, taču to iegāde un reģistrēšana pirms vai pēc šajos noteikumos norādītā termiņa nedod tiesības piedalīties Loterijā.
 2. Loterijas norises kārtība: Lai piedalītos Loterijā patērētājam jāiegādājas šo noteikumu 5.punktā norādītā “Magnum” saldējuma zīmola prece. Patērētājam jāsaglabā loterijas preces pirkuma čeks, kas tiek uzskatīti par loterijas preču pirkšanas apliecinājumu, un periodā no 2023.gada 28.jūlija plkst.00.00 līdz 2023.gada 31.augusta plkst.23.59 un pirkuma čeks jāreģistrē www.unileverloterijas.lv, aizpildot reģistrācijas veidlapu.
  1. Reģistrējot pirkuma čeku interneta vietnē www.unileverloterijas.lv anketā Loterijas dalībniekam jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ja reģistrēšanās interneta vietnē www.unileverloterijas.lv notiek veiksmīgi, ierīces monitorā tiek parādīts apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, dodot iespēju labot datus līdz brīdim, kad reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiks reģistrēts dalībai Loterijā.
  2. Reģistrējoties Loterijai šo noteikumu 7.punktā un tā apakšpunktos norādītajā veidā, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par pareizas un patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, norādot anketā pieprasīto informāciju.
  3. Loterijas dalībniekam jāsaglabā Loterijas pirkuma čeks līdz 18.septembrim, jo tas kalpo par Loterijas preces iegādes apliecinājumu un reģistrācijas identifikāciju, kā arī ir nosacījums balvas saņemšanai.
 3. Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēties Loterijai var reģistrēt vairākus pirkuma čekus, tomēr vienas izlozes laikā var laimēt tikai vienu balvu.
 4. Kad dalībnieks piereģistrē savu pirkuma čeku, tas piedalās nākošajā izlozē pēc tā reģistrācijas, kas notiek tuvākajā datumā, kas minēts šo noteikumu 11.punktā. Izlozes mēneša galvenās balvas izlozē piedalās visas reģistrācijas, kas saņemtas šo noteikumu 4.2. punktā norādītā termiņā.
 5. Laimestu fonds: 10 VIADA dāvanu kartes 50 EUR vērtībā ar kopējo vērtību 500,00 euro, 30 Magnum saldējuma kastes ar kopējo vērtību 1494,00 euro.

Laimesta nosaukums

Skaits

Kopējā summa, ieskaitot PVN (euro)

VIADA dāvanu kartes 50 EUR vērtībā

10

500.00

Magnum saldējuma kaste

30

1494.00

 

Kopā :

1994.00

Kopā 40 (četrdesmit) balvas ar kopējo vērtību 1994.00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit četri euro un 00 centi) ieskaitot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

 1. Tiek noteiktas četras izlozes, kurās piedalās saskaņā ar šo noteikumu 4.1. un 4.2. punktiem, kā arī 7.punktu un tā apakšpunktiem saņemtās Loterijas preces pirkuma čeku reģistrācijas, un tieši:
 • 1.izloze notiek 2023.gada 31.jūlijs, kurā piedalās Loterijas preces pirkuma čeku reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu un tā apakšpunktiem, no 2023.gada 28.jūlija plkst.00:00 līdz 2023.gada 30. jūlija plkst.23:59, izlozējot 6 (sešas) Magnum saldējuma kastes, 2 (divas) VIADA dāvanu kartes 50 EUR vērtībā.
 • 2.izloze notiek 2023.gada 7.augustā, kurā piedalās Loterijas preces pirkuma čeku reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu un tā apakšpunktiem, no 2023.gada 31.jūlija plkst.00:00 līdz 2023.gada 6.augustam plkst.23:59, izlozējot izlozējot 6 (sešas) Magnum saldējuma kastes, 2 (divas) VIADA dāvanu kartes 50 EUR vērtībā.
 • 3.izloze notiek 2023.gada 14.augustā, kurā piedalās Loterijas preces pirkuma čeku reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu un tā apakšpunktiem, no 2023.gada 7.augusta plkst.00:00 līdz 2023.gada 13.augustam plkst.23:59, izlozējot izlozējot 6 (sešas) Magnum saldējuma kastes, 2 (divas) VIADA dāvanu kartes 50 EUR vērtībā.
 • 4.izloze notiek 2023.gada 21.augustā, kurā piedalās Loterijas preces pirkuma čeku reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu un tā apakšpunktiem, no 2023.gada 14.augusta plkst.00:00 līdz 2023.gada 20.augustam plkst.23:59, izlozējot izlozējot 6 (sešas) Magnum saldējuma kastes, 2 (divas) VIADA dāvanu kartes 50 EUR vērtībā.
 • 5.izloze notiek 2023.gada 1.septembrī, kurā piedalās Loterijas preces pirkuma čeku reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu un tā apakšpunktiem, no 2023.gada 21.augusta plkst.00:00 līdz 2023.gada 31.augustam plkst.23:59, izlozējot izlozējot 6 (sešas) Magnum saldējuma kastes, 2 (divas) VIADA dāvanu kartes 50 EUR vērtībā.

12.Visas loterijas izlozes tiek rīkotas Loterijas Organizētāja telpās – SIA “Sorbum LV” birojā, pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, katras attiecīgās dienas plkst.11:00.

12.1. Gadījumā, ja izlozētie laimētāji saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesīgi saņemt balvu (t.sk. laimētājs nespēj pierādīt savu dalību Loterijā vai nevar uzrādīt loterijas preces pirkuma čeku, tad izlozētā balva paliek Loterijas Organizētāja īpašumā un rīcībā, un Loterijas Organizētājs ir tiesīgs rīkoties ar to pēc saviem ieskaitiem, tai skaitā nodot to cita Loterijas Dalībnieka īpašumā pēc savas izvēles.

12.2. Katrā izlozē katrai balvai tiek noteikti rezerves laimētāji, kuru vārdi netiek publicēti, ar kuriem Loterijas Organizētāja persona – SIA “Sorbum LV” nepieciešamības gadījumā sazinās pēc Loterijas norises beigu datuma, ja balvu ieguvēji nav ieradušies pakaļ savām balvām, un kuriem Loterijas Organizētājs šādā gadījumā, saskaņā ar noteikumu 12.2.punkta noteikumiem, ir tiesīgs nodot attiecīgo Loterijas balvu.

 1. Loterijas dalībnieku un pirkuma čeku reģistrāciju, kā arī izlozes norisi un tās veikšanu nodrošina Loterijas Organizētājs – SIA “Sorbum LV”, vienotais reģistrācijas Nr.40103605552, ar saviem vai apakšuzņēmēju spēkiem un resursiem. 
 2. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz reģistrējoties dalībai Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
 3. Reģistrējoties Loterijai, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka Loterijas Organizētājs un tā pilnvarotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu sniegtos personas datus balvu ieguvēju noteikšanai, to identifikācijai, publicēšanai interneta vietnē www.unileverloterijas.lv, un laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju identifikāciju un balvu izsniegšanu.
  1. Iesniedzot vai reģistrējot savus personas datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma tiek saglabāti Loterijas Organizētāja datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
 4. Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti interneta vietnē www.unileverloterijas.lv, līdz nākamās darba dienas, pēc izlozes dienas, beigām, bet 2023.gada 1.septembra izlozes balvu ieguvēji tiks publicēti līdz tās pašas dienas beigām.
 5. Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiek publicēts interneta vietnē www.unilverloterija.lv, līdz 2023.gada 1.septembra dienas beigām.
 6. Balvas tiek uzglabātas pie Loterijas Organizētāja – SIA “Sorbum LV”, birojā pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV1046.
 7. Laimētājs varēs saņemt balvu ar Omniva starpniecību. Lai saņemtu balvu ir jānosūta laimējušā čeka kopija pilnā izmērā uz epasta adresi: [email protected] ar norādi Magnum saldējuma loterija. Klāt ir jāpievieno informācija par piegādes adresi uz kuru nosūtīt balvu, kā arī tālruņa numuru uz kuru sūtīt paziņojumu  par balvas piegādi.  Vairāk informācijas rakstot uz epastu  [email protected] vai zvanot uz +37125133909
 8. Lai vienotos par laimēto balvu izsniegšanu, SIA “Sorbum LV” izlozes dienā, pēc izlozes sazinās ar balvu ieguvējiem, rakstot uz anketā norādīto e-pasta adresi, nosūtot īsziņu vai piezvanot uz norādīto tālruņa numuru.
 9. Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt laimējošo pirkuma čeku, laimējošā pirkuma čekā esošā informācija nesakrīt ar reģistrācijā Loterijai norādīto informāciju, Loterijas Organizētājs vai tā pilnvarotā persona ir tiesīgs balvu neizsniegt.

20.1. Ja Loterijā reģistrētais un izlozē laimējušais Loterijas preces pirkuma čeka numurs nav identisks norādītajam Loterijas preces pirkuma čekam saņemot, tai skaitā, simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst, Loterijas pirkuma čeks nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, vai Loterijas Organizētājam rodas aizdomas par krāpšanas mēģinājumu, Loterijas Organizētājs ir tiesīgs balvas ieguvējam balvu neizsniegt.

 1. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)) un loterijas preces pirkuma čeku.
 2. Loterijas Organizētājs nodrošina, ka laimētās balvas to ieguvēji varēs personiski un/vai ar kurjerpakalpojuma Omniva starpniecību saņemt līdz 2023.gada 18.septembrim šo noteikumu 18.punktā norādītā adresē – SIA “Sorbum LV”, birojā pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga.
  1. Ja balvu ieguvēji šo noteikumu 22.punktā norādītajā termiņā nav ieradušies pēc balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas Organizētāja īpašumā, tai skaitā balvu ieguvējiem šādā gadījumā nav tiesības pretendēt uz balvas vērtības atlīdzināšanu naudā.
 3. Loterijas Organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.
 4. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai tās vērtības samaksa skaidrā naudā nav iespējama.
 5. Ar dalību izlozē vai balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi, datu pārraides izmaksas vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem un loterijas dalībniekiem netiek atlīdzināti.
 6. Loterijas Organizētājs nav atbildīgs, ja Loterijas dalībnieki neievēro šos noteikumus.
 7. Loterijas Organizētājs neuzņemas atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas Organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
 8. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi ir jānosūta rakstiski Loterijas Organizētājam – SIA “Sorbum LV”, birojā pēc adreses: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, latvijā, LV-1046 vai elektroniski uz [email protected] (elektroniski parakstītas ar drošu elektonisko parakstu un satur laika zīmogu) līdz 2023.gada 18.septembrim, ar norādi “Pērc Magnum un vinnē balvas” loterija, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, kā arī pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

28.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2023.gada 18.septembra, netiks izskatītas un neradīs pusēm jebkādas juridiskas sekas.

28.2. Loterijas Organizētājs izskata saņemto pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja Loterijas Organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņu. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina Loterijas Organizētāja sniegtā atbilde, persona var aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanas normās noteiktā kārtībā.

28.3. Datums pasta zīmogā uz aploksnes nosūtītajām pretenzijām ir uzskatāms par pierādījumu pretenzijas iesniegšanas termiņa noteikšanai, bet elektroniski nosūtītajām pretenzijām termiņš tiek noteikts pēc pretenzijas saņemšanas datuma Loterijas Organizētāja norādītajā e-pasta adresē.

28.4. Visās pretenzijās to iesniedzējam ir jānorāda Loterijas dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese.

 1. Loterijas Organizētāja, tā pilnvaroto personu un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos.

29.1. Loterijas Organizētājs paziņo un brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātu šo noteikumu redakciju ir iespējams iepazīties interneta vietnē www.unilverloterijas.lv, zvanot uz tālruni +371 25133909 (darba dienās un darba laikā no plkst. 9:00 – 16:00) vai rakstot [email protected].

Uzvarētāji

Datums Uzvarētājs Balva
2023 - 07 - 31 VIADA dāvanu karte Marianna Rižanova
2023 - 07 - 31 VIADA dāvanu karte Ralfs Kalniņš
2023 - 07 - 31 Magnum saldējuma kaste Ēriks Šuksts
2023 - 07 - 31 Magnum saldējuma kaste EVALDS FILIPAVICS
2023 - 07 - 31 Magnum saldējuma kaste Inga Baranova
2023 - 07 - 31 Magnum saldējuma kaste Janis Skuts
2023 - 07 - 31 Magnum saldējuma kaste Gabriela Kalniņa
2023 - 07 - 31 Magnum saldējuma kaste Aleksis Kinašs
2023 - 08 - 07 VIADA dāvanu karte Ludmila Rutkovska
2023 - 08 - 07 VIADA dāvanu karte Inga Baranova
2023 - 08 - 07 Magnum saldējuma kaste Arsenijs Šuksts
2023 - 08 - 07 Magnum saldējuma kaste Artūrs Rižanovs
2023 - 08 - 07 Magnum saldējuma kaste Līga Lukjanska
2023 - 08 - 07 Magnum saldējuma kaste Aiga Kalniņa
2023 - 08 - 07 Magnum saldējuma kaste Vadims Gavruto
2023 - 08 - 07 Magnum saldējuma kaste Sanita Žuga
2023 - 08 - 14 VIADA dāvanu karte Marina Lladiženska
2023 - 08 - 14 VIADA dāvanu karte Ainārs Pabērzs
2023 - 08 - 14 Magnum saldējuma kaste Dagnija Trūle
2023 - 08 - 14 Magnum saldējuma kaste Ieva Mazjāne
2023 - 08 - 14 Magnum saldējuma kaste Patrīcija Rižanova
2023 - 08 - 14 Magnum saldējuma kaste Vilnis Žarskis
2023 - 08 - 14 Magnum saldējuma kaste Artūrs Rižanovs
2023 - 08 - 14 Magnum saldējuma kaste Līga Lukjanska
2023 - 08 - 21 VIADA dāvanu karte Alona Miklasevica
2023 - 08 - 21 VIADA dāvanu karte Marsels Kalniņš
2023 - 08 - 21 Magnum saldējuma kaste Anita Vaļule
2023 - 08 - 21 Magnum saldējuma kaste Linda Štolca
2023 - 08 - 21 Magnum saldējuma kaste Alona Miklasevica
2023 - 08 - 21 Magnum saldējuma kaste Inga Baranova
2023 - 08 - 21 Magnum saldējuma kaste Anita Caune
2023 - 08 - 21 Magnum saldējuma kaste Ēriks Treļs
2023 - 09 - 01 VIADA dāvanu karte Ainis Pētersons
2023 - 09 - 01 VIADA dāvanu karte Silvija Gredzena
2023 - 09 - 01 Magnum saldējuma kaste Valdis Pelšs
2023 - 09 - 01 Magnum saldējuma kaste Astrīda Pabērza
2023 - 09 - 01 Magnum saldējuma kaste Inga Trumpe-Kalniņa
2023 - 09 - 01 Magnum saldējuma kaste Andis Gredzens
2023 - 09 - 01 Magnum saldējuma kaste Ludmila Rutkovska
2023 - 09 - 01 Magnum saldējuma kaste Nauris Mazjānis
Citas akcijas
01.05.2021. - 01.07.2021.
LV Hellmann's BBQ loterija
03.05.2021. - 09.08.2021.
Pērc jebkuru saldējumu Mājas, Super Viva vai Magnum un laimē!
01.06.2021. - 31.07.2021.
Pērc Dove, Rexona vai Love Beauty and Planet produktus
22.07.2021. - 05.08.2021.
Pērc jebkurus 4 saldējumus Mājas, Super Viva vai Magnum un laimē!
22.07.2021. - 22.09.2021.
Pērc saldējuma BEN&JERRY’S un Pica Lulū komplektu un laimē!
20.06.2023. - 17.07.2023.
”Pērc Hellman’s produkciju un vinnē balvas”

Mūsu zīmoli

Dove Axe Super Viva Rexona Magnum Dove Man+ Care
Mājas